Elevresor och inackorderingstillägg

Här finns information om att du som har mer än 6 km till skolan får busskort till gymnasieskolan. Saknas kollektivtrafik kan du söka resebidrag.

Inackorderingstillägg är ett bidrag till för dig som har lång resväg och tillfälligt måste bo på skolorten.

Busskort 

Du som är gymnasieelev får busskort om färdvägen mellan hemmet och skolan är mer än 6 km. Med färdväg avses kortast möjliga väg, gång- och cykelväg, som är naturlig och rimlig att använda, och som med få undantag är framkomlig hela året.

Busskortet får du på din skola någon av de första skoldagarna på läsåret. Busskorten gäller alla gymnasieskolor – kommunala och fristående. Du behöver inte ansöka, busskorten tilldelas utifrån avståndet.

Resebidrag

Du som är folkbokförd i Jönköpings kommun kan ansöka om resebidrag för att köra egen bil till skolan eller bidrag till anslutningsresor.

Villkor för att du som elev ska få resebidrag:

  • kollektivtrafik saknas
  • daglig färdväg mellan bostad och skola ska vara minst 6 km
  • du får vänta på skolorten i mer än två timmar per dag före eller efter skoltid
  • du ska vara heltidsstuderande och inte ha fyllt 20 år
  • du ska vara berättigad till studiehjälp
  • du kan inte ansöka om både inackorderingsbidrag och resebidrag

Villkor för bidrag till anslutningsresor:

  • du ska ha blivit beviljad ett skolkort och ha längre än 6 km till hållplatsen

Ansök om resebidrag, gymnasieutbildning Länk till annan webbplats.

Tillfällig elevresa vid olycksfall

En elev kan beviljas tillfällig elevresa under en period om eleven råkat ut för en olycka. Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och elever inom kommunens verksamhetsområde, hos Protector försäkring.

Vid olycksfall och operation till följd av olyckor ska vårdnadshavare först kontakta Protector försäkringsbolag för bekräftelse. Därefter bokar vårdnadshavare valfri skjuts, med taxi eller annan transportör av handikappfordon.

En anmälan om skada görs av vårdnadshavare till försäkringsbolaget via länken nedan. För telefonkontakt, ring 08-410 637 00.

Anmäl skada - till Protector försäkring Länk till annan webbplats.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg tillfälligt måste bosätta dig på skolorten. Det är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor.

Blankett: Ansök om inackorderingstillägg Pdf, 233.5 kB.

Anvisning: Inackorderingstillägg Pdf, 48.8 kB.

Senast granskad/publicerad: