Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Här finns information om gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, länkar till gymnasieskolorna i Jönköping och till gymnasievalswebben.

Det finns ungefär 6000 gymnasieelever i Jönköping. Många studerar i Jönköping, men reser hit från andra kommuner, eller bor inackorderade. I Jönköping finns alla nationella program. De inriktningar som inte erbjuds här kan du läsa någon annan stans i landet.

I Jönköpings kommuns skolor får alla gymnasieelever i år 1 en egen dator. Genom webbplattformen Vklass kommunicerar du som elev eller vårdnadshavare med skolans personal. Du som är elev kan lämna dina uppgifter, se provschema och inlämningsuppgifter och mycket mer via webbplattformen.

Senast granskad/publicerad: