Gymnasieval

Under perioden 10 januari­–10 februari har elever i årskurs 9 möjlighet att söka till gymnasiet.

För att göra ett bra gymnasieval är det viktigt att du förbereder dig väl genom att skaffa dig så mycket information som möjligt.­

På vår gymnasievalswebb får du information inför ditt gymnasieval, vilka olika utbildningar du kan välja på, hur du ansöker och vad som händer efter din ansökan. 

Gymnasievalswebben – information inför ditt gymnasieval Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Har du några frågor angående ansökan till gymnasiet, kontakta din studie- och yrkesvägledare.