Gymnasieval

Här hittar du information om gymnasievalet. Under perioden 10 januari­–10 februari har elever i årskurs 9 möjlighet att söka till gymnasiet.

För att göra ett bra gymnasieval är det viktigt att du förbereder dig väl genom att skaffa dig så mycket information som möjligt.

På vår gymnasievalswebb får du information inför ditt gymnasieval, vilka olika utbildningar du kan välja på, hur du ansöker och vad som händer efter din ansökan.

Har du några frågor angående ansökan till gymnasiet, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiemässa

Varje år hålls en gymnasiemässa där samtliga gymnasieskolor verksamma i Jönköpings kommun finns på plats för att presentera sig och ge en övergripande information inför gymnasievalet.

Gymnasiemässan är ett bra sätt att få en överblick över vilka utbildningar och skolor som finns att välja på.

2023 års Gymnasiemässa sker den 19 oktober på Campus arena, Jönköping. Du kan redan nu läsa mer om mässan på gymnasievalswebben. Till mässan är elever i årskurs 9 samt vårdnadshavare välkomna!

Gymnasievalswebben – information inför ditt gymnasieval Länk till annan webbplats.

Öppet Hus

Passa på att se de olika skolorna, ställ dina frågor till elever och personal som finns på plats och få information om olika gymnasieprogram och inriktningar.

Vi vill göra dig uppmärksam på att en del skolor kräver föranmälan till öppet hus, besök gärna skolornas hemsidor för att läsa mer om deras Öppet hus och digitala evenemang. Flera av skolorna har sina live-sändningar kvar på sina hemsidor så du kan se dem i efterhand. Datum, tider och genomförande kan komma att ändras.

Datum och tider för Öppet Hus finns på gymnasievalswebben.

Gymnasievalswebben- information om Öppet Hus Länk till annan webbplats.

Branschmässa

Under vårterminen arrangeras Branschmässan på Elmia, för alla elever i årskurs 8 och vårdnadshavare. Dagen ska inspirera och vägleda dig som elev inför ditt framtida gymnasie- och yrkesval.

På mässan får alla elever i Jönköpings kommun samt grannkommuner möta representanter från branscher och företag som är verksamma i regionen.

Branschmässan är en samproduktion mellan Utbildningsförvaltningen och näringslivsavdelningen, i samverkan med arbets- och näringslivet i Jönköping med omnejd.

Viktiga datum 2024

2024 års Branschmässa arrangeras den 18 april för alla elever i årskurs 8. På kvällen den 17 april är vårdnadshavare välkomna till mässan. Mer information kommer publiceras på gymnasievalswebben och jonkoping.se.

Gymnasievalswebben- information om Branschmässan Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: