Teknikprogrammets fjärde år, Te4

Du som har gymnasieexamen från teknikprogrammet kan gå ett fjärde tekniskt år (Te4, T4) för att utbilda dig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt.

Utbildningen har en stolt historia och utbildningen är eftertraktad inom näringslivet.

En ingenjör är utbildad för att lösa problem. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas över tid, men några av de jobb som kan vara aktuella är projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare.

Det finns flera möjligheter för dig som bor i Jönköpingsregionen och som har gått teknikprogrammet att bli gymnasieingenjör genom Teknikprogrammets fjärde år:

Erik Dahlbergsgymnasiet Te4 (16 platser)

Utbildningen sträcker sig över två terminer, är profilerad mot webbutveckling och leder till gymnasieingenjörsexamen. På gymnasieingenjörsutbildningen får du bland annat lära dig att

 • Programmera objektorienterat med C#
 • Bygga webbaserade system med ASP.NET & SQL Server
 • Använda versionshantering och samarbeta med git & GitHub
 • Skapa responsiva webbplatser med HTML, CSS & JavaScript
 • Arbeta teambaserat i projekt med agila metoder
 • Dra nytta av Visual Studio och andra verktyg

Bäckadalsgymnasiet Te4 (10 platser)

Utbildningen sträcker sig över två terminer, är profilerad mot Robotteknik och leder till en gymnasieingenjörsexamen. På gymnasieingenjörsutbildningen får du bland annat lära dig att

 • Programmering av PLC enheter
 • Tolka och rita schema för automatiserade system
 • Först kvalitets och miljöledningssystem samt LEAN
 • Ledarskap, gruppdynamik samt organisationskunskap
 • Förstå grunderna i Robotprogrammering
 • Förbered inför arbetet som gymnasieingenjör inom automation

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum Te4 (8 platser)

Utbildningen sträcker sig över två terminer, är profilerad mot design och produktionsutveckling och leder till en gymnasieingenjörsexamen. På gymnasieingenjörsutbildningen får du bland annat lära dig att

 • Jobba med design och produktutveckling
 • Arbeta med form, funktion och konstruktion
 • Förstå projektledning, projektstyrning samt teknisk dokumentation
 • Regelverket för att skydda innovationer

Tidsschema

 • 22-24 maj sker Öppet hus på de tre skolornas Te4 läs mer på respektive hemsida.
 • 1 juni sista ansökningsdatum för Te4.
 • 21 juni ansökningen stänger samt kompletteringar av betyg ska ha inkommit.
 • 1 juli antagningsbesked skickas ut.

Behörighetskrav

Du kan söka utbildningen fram till det år du fyller 22 år och du är behörig om du har en gymnasieexamen från Teknikprogrammet (oavsett inriktning).

Senast granskad/publicerad: