Filmlinjen på Kulturskolan

Här finns information om Kulturskolans filmlinje. Vill du lära dig grunderna i filmteknik och filmproduktion är detta linjen för dig!

Filmundervisningen är för dig som är mellan 7 och 20 år. Filmundervisningen bedrivs i Kulturskolans egna lokaler på Tändsticksområdet i Jönköping och i våra nya lokaler i Smedbyn,

På Filmlinjen får du:

  • använda tema, genre och dramaturgi
  • planera illustrationer, sketcher och kortfilmer i bildmanus
  • använda iPad, appar, dator, redigeringsprogram, kameror och green screen
  • lära dig grundläggande kamera- och filmteknik samt redigering
  • spela in tal, miljöljud och skapa ljudeffekter
  • se film och rörlig bild för inspiration och ökade kunskaper

Animation, årskurs 1-9 samt gymnasiet

Du skapar illustrationer, sketcher och kortfilmer i stop motion-teknik såsom cut outs, figur- siluett- och leranimationer och ritar 2D. Vi använder också olika material för speciella effekter och miljöer samt foto och green screen. Du spelar in miljöljud, skapar egna ljudeffekter och använder musik.
Du placeras i en grupp baserat på ålder och erfarenhet.

Live Action, årskurs 4-9 samt gymnasiet

Du lär dig att skapa rörlig bild och film genom olika filmövningar.
Du planerar, iscensätter, hanterar olika kameror och green screen samt redigerar.
Samtidigt lär vi om filmens språk och olika genre. Du är själv med och agerar i filmövningarna.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Charlotte Vinberg
Filmansvarig