Piano - Keyboard

Här kan du få veta mer om kurserna i piano.

Piano - från årskurs 3

Piano är ett mångsidigt tangentinstrument som kan användas både som soloinstrument och till ackompanjemang. Det passar för olika musikstilar och är ett fantastiskt ackordinstrument. Undervisningen utgår både från det material som läraren väljer och elevens musikaliska intresse.
Du behöver ha ett akustiskt piano eller elektriskt piano hemma att öva på.

Keyboard - från årskurs 3

Keyboard passar för dig som vill använda olika ljud och bakgrundskomp.
Undervisningen i keyboard och piano är nästan likadan det första året. Där pianoeleven fokuserar på anslag, kan keyboardeleven specialisera sig på olika ljud och trumkomp. Efter några år kan du spela i någon av Kulturskolans rock/popgrupper. Vi rekommenderar att ni köper en keyboard med minst 61 stycken anslagskänsliga tangenter.

Senast granskad/publicerad: