Piano - Keyboard

Här kan du få veta mer om kurserna i piano.

Piano

från årskurs 3

Piano är ett mångsidigt tangentinstrument som kan användas både som soloinstrument och till ackompanjemang. Det passar för olika musikstilar och är ett fantastiskt ackordinstrument. Undervisningen utgår både från det material som läraren väljer och elevens musikaliska intresse. Du behöver ha ett akustiskt piano eller elektriskt piano hemma att öva på.

Senast granskad/publicerad: