search
Sök
menu
Meny

Kvalitetsarbete i förskola och skola

Inom förskola och skola finns flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m. I styrdokumenten uttrycks bl.a. verksamhetsmålen. All verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Uppföljningen ska ske både på enhetsnivå (förskola/skola) och på huvudmannanivå (nämnd eller motsvarande). I kvalitetsarbetet ska förskollärare, lärare, övrig personal och elever medverka. Föräldrar till barn i förskolan ska också ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Dokumentation finns på varje förskolas och skolas webbplats. Kommunens utvecklingsplaner kan du läsa här nedanför - en för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde (förskola och grundskola) och en för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde (gymnasiet och vuxenutbildningen).

Varje år genomförs en kommungemensam brukarenkät till elever och föräldrar, vilken ska vara till hjälp i kvalitetsarbetet. Resultatet presenteras under våren här på webben. Du kan själv göra urval på skola, år och frågor.

Resultat från brukarenkät 2020

I skollagen finns också bestämmelser om pedagogisk omsorg, som erbjuds som ett alternativ till förskola och fritidshem. I Jönköpings kommun finns pedagogisk omsorg i form av familjedaghem och öppen förskola. Kommunen ska följa upp och utvärdera den pedagogiska verksamheten.