search
Sök
menu
Meny

Teknikcollege Södra Vätterbygden

Industrimiljö inomhus. En kvinna styr en robotarm som står på ett bord framför henne. 

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner och näringsliv samverkar för att skapa ökad attraktionskraft och kvalitet på tekniska och industritekniska utbildningar.

Jönköpings kommun bildar tillsammans med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner Teknikcollege Södra Vätterbygden. Bäckadalsgymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping samt Fenix kultur- och kunskapcentrum i Vaggeryd har certifierade utbildningar (industritekniska programmen och teknikprogrammen).

Kvalitetsstämpel på utbildningar

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.

Samverkan på regional och lokal nivå

I Teknikcollege Södra Vätterbygden finns en regional styrgrupp som sätter upp riktlinjer för samarbetet och ser till att anslutna utbildningsanordnare följer de kriterier som fastställts nationellt och som ligger till grund för en certifiering. I den regionala styrgruppen finns representanter för utbildningsanordnare, politiker från de fyra kommunerna och företag i regionen. Även Teknikföretagen, IF Metall och Jönköpings Tekniska Högskola. Näringslivet är i majoritet.

Det finns också lokala styrgrupper som är knutna till respektive skola. Även här är ledamöterna från näringslivet i majoritet.

Välkommen att kontakta Teknikcollege Södra Vätterbygden

Kontakt

Malin Blomqvist
Processledare
Tfn 036-10 29 72