Avfall och återvinning

Här hittar du information om hantering av avfall, sortergårdar och återvinningsstationer.

Tidningspapper, glas och annan återvinning som står sorterad mot en röd tegelvägg.