Brandsäkerhet, eldning och sotning

Här hittar du information kring brandsäkerhet, brandskydd, eldning och sotning. Läs om vilken brandskyddsutrustning du behöver och om regler och råd vid eldning.