Utveckling och planer för kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om arbetet med att förnya ledningar och kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.