Byggvatten, tillfällig VA-anslutning

Här kan du läsa om hur du ansöker om tillfällig VA-anslutning för till exempel byggbodar.

I samband med byggarbeten kan tillfällig VA-anslutning behövas (för byggbodar med mera). Ansökan ska göras för den period som VA-anslutning behövs. 

Senast granskad/publicerad: