Vattenkiosker, vattenstationer

Här finns information om vattenkiosker för verksamheter som behöver fylla tankbilar eller liknande.

Vi erbjuder vatten till verksamheter via våra vattenkiosker (betalstation för vatten), där det är enkelt att fylla sin tankbil eller liknande. För närvarande har vi tre vattenkiosker:

  • S:t Göransvägen 30, Jönköping
  • Tahevägen 155, Torsvik
  • Grännavägen vid Kavlabron, Huskvarna

För att få använda vattenkioskerna och få åtkomst till stationen ska du kvittera ut en nyckel hos VA-kundtjänst på Vägporten, Vasavägen 10.

De uppgifter som vi behöver för att registrera er första gången är:

  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Fakturaadress
  • E-postadress för inloggning och för att få information
  • Telefonnummer
  • Namn/bilnummer eller liknande på den som ska ha nyckeln/taggen

Kostnad

Kostnaden enligt 2023 års taxa är 23,72 kr/m3. Årsavgiften för nyttjande av vattenkiosk är 332 kr. För varje nyckel betalar ni en engångskostnad på 500 kr. Kontakta VA-kundtjänst om du tappar nyckeln så vi kan spärra den. Borttappad nyckel debiteras med 500 kr. Samtliga priser är exklusive moms.

KONTAKT

Kontakta oss för att kvittera ut vattennyckel eller vid frågor

VA-kundtjänst

Telefon: 036-10 75 05

Måndag– torsdag 9.00–12.00 och 13.00–15.00
Fredag 9.00–12.00

Senast granskad/publicerad: