Miljöhantering i Jönköping

Här har vi samlat information om Miljöhantering i Jönköping (före detta Hult deponi) som är en avfallsanläggning som riktar sig mot företag och kommuner.

Observera att nya kunder måste anmäla sig minst två dagar innan leverans.

Miljöhantering tar hand om och behandlar de flesta avfallsslag samt arbetar med sluttäckning av den nedlagda deponin Hult. Anläggningen riktar sig mot företag och kommuner, Privatpersoner vänder sig till June Avfall & Miljö.

Öppettider Miljöhantering i Jönköping

  • Måndag-fredag kl. 07.00-16.00 (rast dagligen kl. 09.00-09.30 samt 13.00-13.30)
  • Lördag, söndag och helgdag stängt

Hitta hit

Besöks- och leveransadress:
Miljöhantering i Jönköping
Miljövägen 10
555 92 JÖNKÖPING

Postadress:
Jönköpings Kommun
Miljöhantering i Jönköping
551 89 JÖNKÖPING

Koordinatanvisning:

  • WGS84: Lat N 57°41'33" Lon E 14°15'48
  • RT90:X:6397455, Y:1408053
  • Decimal: 57.6925, 14.2634

Nya kunder

Vill du bli kund till Miljöhantering i Jönköping? Anmäl dig till oss minst två dagar innan leverans så att vi kan lägga upp dig i vårt kundregister. Anmäl dig genom att skicka e-post till miljonjkpg.tk@jonkoping.se eller ring 036-10 35 00.

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Arbetsroll

Namn och e-post

Telefon

Vågansvarig

Johan Wallin

036-10 35 00

Driftschef

Johan Lindström

072-182 49 55

Verksamhetschef

Ulf Gustafsson

036-10 35 06

072-202 50 65

Miljöingenjör

Johnna Svenneling

036-10 35 03

Miljöingenjör

Alexander Stark

036-10 25 87

Kontakta oss via formulärDin e-post behövs för att du ska kunna få en automatisk bekräftelse på ditt meddelande till oss.


De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas för att vi ska kunna hantera och besvara ditt meddelande till oss. Uppgifterna lagras för att kunna hantera framtida frågor om ditt meddelande.

Säkerhet på anläggningen, miljö- och säkerhets­föreskrifter

Vi är måna om säkerheten för dig som vistas inom vår anläggning. Därför har vi tagit fram miljö- och säkerhets­föreskrifter för dig som utför ett arbete inom anläggningen eller regelbundet levererar avfall.

Syftet med våra föreskrifter är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla som befinner sig inom anläggningen samt att ni ska ha kännedom om vårt miljöarbete. Vi kräver av fast anställd personal, vikarier och chefer såväl som entreprenörer, leverantörer och inhyrd personal att alla tar del av innehållet i dessa föreskrifter samt underteckna en kvittens på att så har skett. Aktuella föreskrifter kan ni få genom att kontakta oss.

Kortfattat innebär föreskrifterna bland annat:

  • Personlig skyddsutrustning ska användas såsom exempelvis varselkläder och skyddsskor
  • Hastighetsbegränsning på anläggningens område är 40 km/h. Allmänna trafikregler gäller. Anpassa hastigheten efter rådande förhållanden till vad trafiksäkerheten kräver.
  • Rökförbud inom hela anläggningen
  • Nödduschar, utrymningsvägar och brandredskap får under inga omständigheter blockeras.

Kameraövervakning och skydd mot intrång

Avfallsanläggningen är skyddad mot intrång genom exempelvis staket, grindar och kameraövervakning.

Vi bevakar området med kamera för att förebygga brott och att av säkerhetsskäl ha tillsyn över anläggningen. Vi ska förhindra att olägenheter uppstår för människors hälsa och miljö enligt gällande miljölagstiftning (miljöbalken 1 kap § 1 och §3) vilket innebär att obehöriga inte ska vistas på området för deras egen säkerhet. Uppgifterna som samlas in i syfte att övervaka anläggningen lagras i upp till 30 dagar och används av avfallsanläggningen, bevakningsföretag och i förekommande fall utgör underlag vid misstanke om brott.

Kommunens dataskyddsombud för information om kommunens hantering av personuppgifter vid kameraövervakning

Ställ frågor till kommunens kontaktcenter

Datainspektionen (för klagomål) Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Tfn: 036-10 35 00

Telefontid: Vardagar 07.00–16.00 (rast kl 09.00–09.30 samt 13.00–13.30)

E-post: miljonjkpg.tk@jonkoping.se