search
Sök
menu
Meny

Avfall, sortergård och återvinning

June Avfall och Miljö AB är ett kommunägt bolag som sköter sophämtning, slamtömning och driver sortergårdar i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner.

Sortera avfallet hemma

Idag går det mesta av avfallet att sortera och lämna till återvinning. Förpackningar, tidningar och små batterier kan du lägga i ditt kärl om du har fastighetsnära insamling, FNI, eller lämna till återvinningsstation. Grovavfall, farligt avfall, elavfall och stora batterier lämnar du till sortergården.

Fastighetsnära insamling, FNIlänk till annan webbplats

Sortergårdar

Vi driver sortergårdarna, eller återvinningscentraler som det ibland kallas, i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun. Dit kan du som privatperson lämna farligt avfall, elavfall och grovavfall kostnadsfritt. Sortergårdarna är bemannade med kunnig personal. Personalen finns där för dig så tveka inte att fråga dem om du är osäker på i vilken container du ska slänga ditt avfall! På de flesta sortergårdar finns också så kallade prylbodar dit du kan lämna de saker du inte längre vill ha, men som är för fina för att slängas. Sakerna körs sedan till de secondhand butiker vi samarbetar med och säljs i deras butiker.

Sortergårdar i Jönköpings kommun

  • Bankeryd sortergård - Tallvägen
  • Bottnaryd sortergård - Industrigatan
  • Gränna sortergård - Johan Werners gränd
  • Huskvarna sortergård - Kungsängsvägen
  • Jönköpings sortergård - Returvägen
  • Kaxholmens sortergård - Vistakullevägen
  • Tenhult sortergård - Tegelvägen
  • Torsvik sortergård - Betavägen
  • Visingsö sortergård - vägen mot Näs

Sortergårdarlänk till annan webbplats

Farligt avfalllänk till annan webbplats

Återvinningsstationer

I kommunen finns cirka 40 återvinningsstationer utplacerade. De är obemannade och där kan du lämna förpackningar, tidningar och små batterier dygnet runt. Vid nedskräpning vid återvinningsstationerna kontakta förpacknings- och tidningsinsamlingen, telefon 0200-88 03 11

Förpacknings & tidningsinsamlingen, Ftilänk till annan webbplats

Renhållningsordning för Jönköpings kommun

I varje kommun ska det finnas en avfallsplan med tillhörande avfallsföreskrifter. Vi arbetar efter ”avfallstrappan” som innebär att vi i första hand ska se till att minska uppkomsten av avfall. Det avfall som ändå uppstår ska vi återanvända, återvinna och i sista hand, om det inte finns något annat sätt att ta hand om avfallet på, ska det deponeras, det vill säga lämnas till en soptipp.

June avfalllänk till annan webbplats

Beställning av kanylburkar för apotek

Apoteken kan beställa kanylburkar på June Avfall och Miljös hemsida. För att beställa, följ länken nedan. Observera att det endast gäller för apotek. Privatpersoner ska vända sig direkt till det apotek som har receptet för att få kostnadsfri kanylburk.

Beställning av kanylburkar för apoteklänk till annan webbplats

Avfallstaxa

Det finns tre olika taxor för avfallet. En för dig som bor i villa, en för flerfamiljsfastigheter och en för sommarstuga. Du betalar en fast avgift för bland annat sortergårdar och administration samt en rörlig avgift för kostnaden av hämtning och behandling av ditt avfall. 

Läs mer hos June avfall & miljö.

June avfall & miljölänk till annan webbplats

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor, djur och natur kallas farligt avfall, t.ex. cancerogena, frätande eller giftiga ämnen. Allt med sladd eller batteri räknas som elavfall. Farligt avfall och elavfall ska lämnas till sortergård.

Produkter märkta med t.ex. Hälsoskadligt eller Förvaras oåtkomligt för barn innehåller oftast farliga ämnen. Rester av dessa produkter måste samlas in, transporteras och tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Läs mer hos June avfall & miljö.

June avfall & miljölänk till annan webbplats

Fastighetsnära insamling

Abonnemanget Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) innebär att du som villaägare kan sortera förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall direkt i savfallskärlet. Även batterier och lampor sorteras i en egen box.

Läs mer om Fastighetsnära insamling hos June avfall & miljö

June avfall & miljölänk till annan webbplats

Hushållsavfall

Du väljer själv abonnemang för ditt hushållsavfall. Det finns tre olika att välja mellan. Sortera matavfall, hemkompostera eller osorterat avfall. Väljer du att sortera matavfall gör du störst insats för miljön och får då den billigaste taxan. Matavfallet tas omhand och blir biogas och biogödsel.

June avfall & miljölänk till annan webbplats

Kontakt

June Avfall & Miljö AB
Vardagar kl 08:00-12:00,
13:00-16:00

Tfn 036-17 19 00