search
Sök
menu
Meny

Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus! Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Det gäller både för dig som bor där och för dig som är på tillfälligt besök.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har som myndighet möjlighet att förelägga den som skräpat ned att städa efter sig. Dessutom lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott.
 
Det betyder också att du som har klagomål om nedskräpning kan vända dig till miljö- och hälsoskyddskontoret, utom då det gäller inom detaljplanelagt område. Då ska du istället vända dig till stadsbyggnadskontoret, 036-10 50 00.

Att anmäla nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned enligt 29 kap 9 § miljöbalken. Om du ser nedskräpning och vill anmäla den gör du det i första hand till polisen, tfn 114 14.

Dokumentera gärna med foton. Bilder tagna med en mobilkamera eller annan digital kamera fungerar bra, men undvik att bildbehandla bilden efteråt i t.ex. Photoshop eller andra bildbehandlingsprogram.

Om det finns saker på plats som kan knyta nedskräpningen till en eller flera personer, är det bra om du samlar in/dokumenterar även dessa. Ibland förekommer t.ex. kuvert eller andra handlingar eller saker med namn på, som hjälper till att koppla nedskräpningen till en specifik person. Ögonblicksbilden är bra att kunna vidarebefordra till polisen.

Kontakt

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 64 74