Anmäl klagomål på boendemiljön

Här hittar du som vill anmäla klagomål på boendemiljö information vad du bör tänka på innan du gör anmälan. Börja med att kontakta den som orsakar störningen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan i vissa fall hjälpa till och ställa krav på den som ska åtgärda störningen. I texten nedan hittar du de vanligaste klagomålen och svar på vad du kan göra för att lösa problemet. 

Tänk på detta innan du anmäler ett klagomål till oss:

Kontakta den som är ansvarig

För att vi ska hantera din klagomålsanmälan behöver du först kontakta den som orsakar störningen eller har ansvar för den. Det är viktigt att denne får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du lämnar in en klagomålsanmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret så kanske vi kan hjälpa dig. För snabbare handläggning, skicka gärna en kopia till oss på den anmälan som du gjort till den ansvarige.

För dagbok

Om ditt klagomål gäller en störning som är återkommande vill vi att du för en störningsdagbok i två till tre veckor innan du anmäler klagomålet. Detta underlättar handläggningen och förkortar handläggningstiden.

Personuppgifter

När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljö- och hälsoskyddskontoret måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera ditt ärende om vi inte kan göra en utredning.

Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Om du vill lämna in ett anonymt klagomål som berör något annat än din boendemiljö, tänk på att inte uppge ditt namn och din adress, eftersom alla uppgifter som kommer in till oss blir offentliga handlingar.

Kontakta den som orsakar störningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan miljö- och hälsoskyddskontoret blir inkopplat. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla dina klagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Vad händer när jag har anmält ett klagomål?

När du anmäler en störning till oss är vår huvudsakliga uppgift att bedöma om det finns en risk för olägenhet enligt miljöbalken och kontrollera att den som är ansvarig rättar till problemet som orsakar olägenheten.

En olägenhet enligt miljöbalken är en störning som utgör en risk för människors hälsa eller miljön och som är pågående och inte helt tillfällig.

Först kontrollerar vi att den som är ansvarig för störningen har kontaktats. I texten nedan hittar du mer information.

Ofta behöver vi göra en inspektion på plats för att bilda oss en uppfattning om problemet och avgöra hur vi kan gå vidare.

Om vi bedömer att det finns en risk för olägenhet kontaktar vi den som är ansvarig så att den får möjlighet att beskriva vad den har gjort eller kommer att göra för att lösa problemet.

Om problemet kvarstår kan vi komma att ställa krav på noggrannare utredningar och åtgärder för att avhjälpa problemet. När vi ställer krav kan processen komma att ta tid. Tiden för handläggning varierar stort mellan olika ärenden.

Information och regler

För att miljö- och hälsoskyddskontoret ska handlägga din anmälan krävs

  • att miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att störningen är en hälsorisk. Exempel på det kan vara buller eller för låg temperatur i bostaden. Slitage eller boendestandard räknas inte som en hälsorisk och vi handlägger inte frågor om ersättning eller nedsättning av hyran.
  • att störningen är pågående. Vi handlägger inte klagomål på störningar som har upphört och inte heller störningar som är tillfälliga.

Vi behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna ställa ytterligare frågor om störningen samt informera dig om vad vi gjort i ärendet. Dina personuppgifter som du lämnar behandlas i förvaltningens datasystem. Det innebär att de kan bli offentliga om någon begär att få dem. Uppgifterna i vårt datasystem raderas när ärendet är avslutat.

Väljer du att vara anonym kan vi inte återkoppla till dig om vi har behov av ytterligare information.

Vi har en sida fylld med information om inomhus- och boendemiljö och vi rekommenderar dig att besöka den om du inte redan har gjort det.

Inomhusmiljö, boendemiljö

Detta gör vi efter att du anmält klagomål på boendemiljön

När miljö- och hälsoskyddskontoret fått din anmälan skickar vi ett brev till den verksamhet som du anser störa för att få deras synpunkter. Oftast får verksamheten två veckor på sig att svara.

Beroende på vad klagomålet handlar om kan vi behöva göra en inspektion hemma hos dig. Om vi konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att åtgärder görs av den som orsakar störningen. Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är,

Det kostar inget att anmäla ett bostadsklagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret och våra utredningar är alltid opartiska och objektiva.

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret, hälsoskyddsenheten

E-post: halsoskydd@jonkoping.se

Telefontid för frågor: tisdag och torsdag klockan 9.30–12.00.
Kontaktcenter telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: