Brandsäkerhet, eldning och sotning

Här hittar du information kring brandsäkerhet, brandskydd och sotning. Läs om vilken brandskyddsutrustning du behöver och regler vid eldning utomhus.

Ett bra sätt att förebygga bränder är att titta över vilka risker som finns i ens omgivning. Några saker som kan orsaka brand är levande ljus, rökning, trasiga el-sladdar och blinkande lysrör. På sommaren kanske du är ute och grillar och då finns det också risker du behöver ta hänsyn till. Därför är det viktigt att du tar reda på riskerna och åtgärdar de risker som går att åtgärda.

Kunskap räddar liv

Om det skulle börja brinna är det viktigt att ha kunskap om hur du ska agera. En liten brand kan du säkert släcka själv. Vid en större brand behöver du hjälp av räddningstjänsten att släcka. Ring 112.

Gå en utbildning i brandskydd

Brandsäkerhet i hemmet

Brandvarnare ger tidig varning

Vissa brandrisker kan du inte förhindra och därför är det viktigt att man tidigt bli varnad om en brand uppstår. En fungerande brandvarnare eller ett automatiskt brandlarm ger oss en tidig varning vid en brand. En brandvarnare är en billig livförsäkring och det brandskydd som är allra viktigast att ha.

Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga en brand än att släcka den.

Mer om brandskyddsutrustning

Sotning och brandskyddskontroll

Om du äger en eldstad, braskamin, öppen spis, kamin eller annan anläggning som man eldar i så finns krav om den ska användas. Det är dels en rengöring och dels en kontroll. Sotning handlar om rengöra, d.v.s. ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. 

Information om sotning och brandskyddskontroll

Elda utomhus

Att elda utomhus kan betyda att du vill tända en eld för att laga mat, tända en påskbrasa eller kanske elda trädgårdsavfall när du vårstädat trädgården. Ibland är det så torrt ute att kommunen inför eldningsförbud. Det kan därför vara bra att känna till om du får elda, när du får elda och hur du får elda.

Sidan Elda utomhus, regler vid eldning utomhus

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Mattias Heimdahl
Brandingenjör
Tfn 036-10 70 06

Henric Dovrén
Brandingenjör
Tfn 036-10 56 74

Du når oss också via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00