Brandsäkerhet i bostäder

Här finns information kring vilka brandrisker som finns i hemmet, brandorsaker och vilket eget ansvar du har för att undvika brand.

Barn står i en ring runt en brandman som visar några broschyrer med brandsäkerhet.