Bostadstillsyn, brandtillsyn i flerbostadshus

Här kan du läsa varför räddningstjänsten gör tillsyn i bostäder, men också vilket ansvar som finns på fastighetsägare gällande brandskydd.

Varje år dör cirka 120 personer i bränder. Ungefär 85 av dessa dör i bostadsbränder. Vid de senaste bostadsbränderna med dödlig utgång har det visat sig att folks felaktiga beteende gjort att de dött. På grund av detta så arbetar Räddningstjänsten i Jönköpings kommun med så kallade bostadstillsyner (bostadsbrandsyn, brandtillsyn) sedan några år tillbaka. Det är några brandmän som, i en del av sin tjänst, arbetar förebyggande med flerbostadshus.

Fastighetsägaren har ansvar för brandskyddet

Räddningstjänsten vänder sig dels till fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna, dels till hyresgästerna. Alla fastighetsägarna har enligt lag ett ansvar för brandskyddet. Räddningstjänsten har ett tillsynsansvar för att se att detta fungerar och efterlevs.

Brandtillsyn tillsammans med fastighetsägaren

Tillsammans med fastighetsägaren går räddningstjänsten igenom de allmänna utrymmena såsom källare, vind, trapphus, garage och samlingslokaler. Dörrarna i fastigheterna är extra viktiga och speciellt de mellan trapphus-vind, trapphus-källare och in till soprummet (om det finns i källaren).

MSB - Brandskydd i flerbostadshus (pdf) Länk till annan webbplats.

Systematiskt brandskyddsarbete

Information till hyresgästerna

Det är inte bara fastighetsägaren som räddningstjänsten träffar utan även hyresgästerna. Fokus ligger på att se till att alla har en fungerande brandvarnare. En brandvarnare är en jättebra livförsäkring. Sedan informeras det om brandsäkerhet i allmänhet och brandskydd i synnerhet.

Föranmälda besök

Räddningstjänstens besök föranmäls alltid. Information finns när besöket kommer att ske och varför man gör dessa besök. Alla brandmän har alltid legitimation med sig. Oftast har de med en stor brandbil att spana efter om ni ändå skulle känna er osäkra.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Rebecka Carstensen
Brandingenjör

Tfn 036-10 20 09