Brandsäkerhet vid tillfällig övernattning

Här får du information kring vilka regler som gäller när du ska låna eller hyra ut en lokal för tillfällig övernattning. Här finns också information för dig som ska övernatta i en lokal som normalt inte används för att sova i.

Du som vill låna eller hyra ut en lokal för övernattning måste känna till att det finns ett antal olika krav som först måste uppfyllas, både brandtekniskt och informationsmässigt.

Gästerna kan inte förväntas veta hur lokalerna ser ut eller var utrymningsvägar finns så därför måste du som hyr ut lokalerna se till att det finns en brandskyddsansvarig, namngiven kontaktperson t.ex. en vaktmästare. Den personen ska informera gästerna om lokalernas brandskydd och vilka regler som gäller vid övernattning i dem.

Tillfällig övernattning ska i god tid anmälas till räddningstjänsten, se e-tjänster.

Krav och information för dig som hyr ut eller lånar ut en lokal

För dig som ska övernatta

Att sova över i en helt okänd lokal ställer även ansvar på dig som gäst. Är det även barn som ska sova över är det ännu viktigare ansvar. Föreningen/gruppen som hyr lokalerna för tillfällig övernattning ska utse en förläggningsansvarig som ska finnas på plats då personer vistas i lokalen. Förläggningsansvarig, som ska vara myndig, ansvarar för att ledare och övriga deltagare får information samt att reglerna för tillfällig förläggning följs.

Krav och information för dig som ska övernatta

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Henric Dovrén
Brandingenjör

Tfn 036-10 56 74