Anmälan om tillfällig övernattning

Här finns anmälan om tillfällig övernattning. Denna behöver fyllas i så räddningstjänsten får vetskap att det vistas människor i lokalen på natten om en brand skulle uppstå.

Exempel på lokaler som kan användas vid tillfällig övernattning är föreningslokaler, fritidsgårdar eller församlingslokaler.

Anmäl den tillfälliga övernattningen genom att fylla i formuläret nedan, senast två vardagar innan övernattningen ska ske.

Önskar du hyra en skollokal för tillfällig förläggning? Se "Vill du boka en lokal?"

Den som är ansvarig för övernattningen ska känna till vilka regler som gäller. Förläggningsansvarig ska finnas på plats då personer befinner sig i lokalen.

Att känna till vid tillfällig övernattning

Observera att räddningstjänsten INTE ger tillstånd till övernattningen även om vi tar emot anmälning om övernattning. Vi tar emot anmälningarna för att få vetskap om att det sover människor i lokalerna.

Kontaktuppgifter till brandskyddsansvarig person: * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter till brandskyddsansvarig person:


Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Henric Dovrén
Brandingenjör

Tfn 036-10 56 74