Tillfällig övernattning, för dig som ska övernatta

Här finns information till er som tillfälligt ska sova i en lokal. Kanske behöver ni en lokal för tillfällig övernattning vid en cup, idrottsturnering eller annan lägerverksamhet.

Du som hyr eller lånar en lokal, som ni ska använda för tillfällig övernattning, har några viktiga saker att tänka på när gäller brandsäkerheten. Att sova över i en helt okänd lokal medför även ett ansvar på dig som gäst. Är det även barn som ska sova över är det ännu viktigare ansvar. Föreningen/gruppen som hyr lokalerna för tillfällig övernattning ska utse en förläggningsansvarig som ska finnas på plats under den tid då personer vistas i lokalen. Förläggningsansvarig, som ska vara myndig, ansvarar för att ledare och övriga deltagare får relevant information samt att reglerna för tillfällig förläggning följs.

Förläggningsansvariges ansvar

Som förläggningsansvarig ska du se till att alla som vistas i lokalen får följande Information.

 • Var utrymningsvägar och brandsläckare (eller inomhusbrandpost) finns.
 • Hur brand- och utrymningslarm fungerar (om det finns).
 • Var uppsamlings-, återsamlingsplatsen ligger.
 • Var utrymningsplaner hänger.
 • Hur många som får vistas i respektive rum.
 • Vilka ordningsregler som gäller.

Ordningsregler för den som lånar eller hyr lokalen

Förläggningsansvarig ska finnas på plats under hela tiden då personer vistas i lokalerna. Denne ska ha möjlighet att larma 112.

 • Utrymningsvägar får inte blockeras. Madrasser och liknande ska placeras så att snabb utrymning vid brand eller annan fara kan ske. Möbler får inte placeras i trapphus eller korridorer.
 • Rökning är inte tillåten inomhus. Gäller det skolor gäller även detta på skolområdet.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus får inte ställas upp med kilar eller liknande.
 • Uppställning av husvagnar, containers eller dylikt måste ske minst 6 meter från byggnaden.
 • Bilar och andra fordon ska placeras så att räddningsfordon kan komma fram.
 • Levande ljus får inte användas i lokalerna.
 • Madrasser skall placeras med huvudändan mot en vägg så att det blir en fri yta mitt i lokaler för att underlätta utrymning. Lokalens ordinarie möbler ska placeras längst bak i lokalen.

Länk med checklista finns under dokument.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Henric Dovrén
Brandingenjör

Tfn 036-10 56 74