Brandskyddsutrustning

Här hittar du olika typer av utrustning som är bra att ha för att skydda sig mot brand.

Ett tidigt larm om att det brinner tillsammans med rätt släckutrustning och rätt kunskap är avgörande för konsekvenserna av en brand. Har du rätt släckutrustning i hemmet så kan du oftast göra en första insats. Det är oftast denna tidiga insats som kan begränsa konsekvensen av branden. Kanske behöver du inte ens larma räddningstjänsten om du klarar att släcka en mindre brand själv. Du ska ha en fungerande brandvarnare hemma och du bör komplettera denna med en brandfilt och en 6 kg pulversläckare. Räddningstjänsten säljer inga brandsäkerhetsprodukter utan hänvisar till försäkringsbolag, brandsäkerhetsföretag, varuhus eller handlare.

Brandvarnare

Brandsläckare

Brandfilt

Spisvakt för brandsäkerhet i köket

Portabel sprinkler

Senast granskad/publicerad: