Brandsläckare

Här kan du få information om brandsläckare samt vilka olika typer som finns.

Tillsammans med brandvarnaren är en handbrandsläckare och brandfilt grundskyddet i din bostad. I en lägenhet, villa eller ett fritidshus rekommenderas i första hand en 6 kilos pulversläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN 3-7 och bör ha effektivitetsklass 43A 233 BC eller högre. En pulversläckare släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare. Många anser att pulver smutsar ner men jämfört med hur det ser ut efter en brand så är pulver ändå att föredra.

Olika typer av brandsläckare

Vatten: Släcker i trä, papper och textiler
Skum: Släcker i trä, papper, textiler, vätskor och oljor
Pulver: Släcker i trä, papper, textiler, vätskor, oljor och el-utrustning
Kolsyra: Släcker i vätskor, oljor och el-utrustning

Lär dig använda brandsläckaren

Det är naturligtvis viktigt att du lär dig hur en handbrandsläckare fungerar. Det enklaste sättet är att gå en kurs i brandskydd. På en kurs får du både teoretiska och praktiska kunskaper där du bland annat får prova en släckare.

Här finns brandsläckare att köpa

Brandsläckare finns på större varuhus och hos brandskyddsfirmor. Vissa försäkringsbolag har förmånliga erbjudanden för sina kunder.

Så här kasserar du en handbrandsläckare

Handbrandsläckare som ska kasseras kan lämnas på sortergårdar som tar emot farligt avfall. Du kan också lämna till återvinningsföretag som specialiserat sig på tryckbehållare. Släckaren behöver inte tömmas innan.  En pulversläckare bör bytas ut vart 10:e år.

Senast granskad/publicerad: