Brandvarnare

Här kan du läsa allt du behöver veta om brandvarnare, hur du testar och var de ska placeras.

hand som testar en brandvarnare, illustration.

Med en fungerande brandvarnare i taket ökar chanserna att du och din familj ska kunna ta er ut om det börjar brinna. En snabb utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandvarnaren ska framför allt skydda oss när vi sover. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig i ett tidigt skede.

Olika typer av brandvarnare

På marknaden finns många olika typer av brandvarnare. Det finns billiga och dyra, nätanslutna eller med batteri, joniserade eller optiska. Räddningstjänsten rekommenderar nätanslutna brandvarnare. Dessa kopplas mot elnätet som innebär att den i stort sätt är underhållsfri. Nätanslutna brandvarnare har även ett backup-batteri som ersätter elen vid till exempel strömavbrott. Du riskerar inte heller att glömma att byta batteri och stå där med en brandvarnare som inte fungerar.

Optisk och joniserad brandvarnare

Vad gäller optisk eller joniserade brandvarnare så reagerar båda på rök. Tiden från det att brandvarnaren ger larm till det att det blir en farlig miljö är generellt sett lika. Båda sorterna varnar vid bränder i bostäder. Den största skillnaden är att de känner av röken genom olika tekniska lösningar. Vilken man väljer spelar ingen roll utan båda ger ett likvärdigt skydd. Den optiska är i dag vanligast. En brandvarnare bör bytas ut vart tionde år.

Var ska du placera brandvarnaren?

En brandvarnare ska placeras enligt leverantörens anvisningar, men generellt gäller följande:

  • Den bör sitta utanför sovrumsdörren för att säkert höras när vi sover.
  • Den ska sitta i taket, helst mitt i rummet eller minst 50 cm ut från närmaste vägg eller taknock. Om bostaden har mer än ett våningsplan bör det finnas minst en brandvarnare per våningsplan. En brandvarnare täcker max 60 kvadratmeter.
  • Den bör inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
  • Placera inte brandvarnare nära köksspisen eller i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm.

Testa din brandvarnare

Testa din brandvarnare med jämna mellanrum. Du gör det genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen. Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel på Brandvarnardagen den 1:a december. Du bör också alltid testa den då du varit bortrest. Dammsug och torka av den på utsidan. Ha alltid ett extra batteri hemma.

Var köper du brandvarnare?

Brandvarnare finns i de flesta livsmedelsbutiker, i fackhandeln, på brandredskapsfirmor och hos försäkringsbolag. Räddningstjänsten säljer inga brandvarnare.

Senast granskad/publicerad: