Elda utomhus, regler vid eldning utomhus

Här kan du läsa vad som gäller om du ska göra upp eld utomhus. Vad innebär eldningsförbud, vilka lokala föreskrifter finns där jag bor och när behöver jag anmäla eldningen till räddningstjänsten?

Elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld kan innebära risker och olägenheter för andra. Det kan finnas förbud eller regler för hur och var du får elda. När det har varit väldigt torrt under en längre tid kan det också ha beslutats om eldningsförbud i kommunen. Oavsett om du planerar att elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld så måste du först ta reda på om du får elda eller ej. Det finns två typer av eldningsförbud. Det ena gäller av miljö- och hälsomässiga skäl. Det andra är det som utfärdas för att skydda våra skogar och marker.

Lokala föreskrifter

I vår kommun är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område mellan den 1 april och 30 september. Resten av året är det tillåtet att elda i mindre omfattning. Du måste alltid ta hänsyn så att grannar och djur inte störs av röken. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för elden och se till så den inte sprider sig. Även om brandrisken är låg (1-3) kan farliga situationer uppstå. Du måste alltid tänka på väderleken. Eldning bör undvikas i stark vind eller när markvegetationen är torr.

Vad innebär eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.

Exempel på vad som är förbjudet

Vid ett eldningsförbud ska du inte använda brännbart material till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla.

Är brandrisken extrem kan det även vara förbjudet med andra aktiviteter som riskerar att starta en skogsbrand.

Även pyroteknik/fyrverkerier eller rislyktor kan antända torrt gräs och bedöms därför som en risk och får inte användas.

Vad är tillåtet?

Vid eldningsförbud kan det ändå vara tillåtet med eldning, grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen. Kontrollera alltid vad som gäller där du är innan du börjar grilla!

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Du får grilla i den egna trädgården

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

När utfärdas eldningsförbud?

För att fatta beslut om eldningsförbud tittar man på hur stora brandriskvärdena är. Värdena finns i en skala från 1-5E där 4 innebär stor brandrisk, 5 innebär mycket stor brandrisk eller 5E som innebär extremt stor brandrisk. Vid 4 och 5 får man göra en bedömning om läget och vid 5E så beslutas alltid om eldningsförbud. Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat. Marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

Upplysning om brandrisk och eldningsförbud

Upplysning om brandriskprognos lämnas dagligen under perioden maj till augusti av SMHI och i Sveriges Radio P4:s trafik- och servicesändningar. Information om eldningsförbud lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på 036-16 85 22 samt på kommunens hemsida. Det finns även en APP som MSB tillhandahåller, se länkar.

Släckutrustning när du eldar utomhus

Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten kan räcka. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Tappar du kontrollen över elden ska du larma räddningstjänsten via 112.

Omfattande eldning

Vid en mer omfattande eldning/bränning samt påsk- och valborgsmässoeldar ska du alltid anmäla detta till räddningstjänsten i kommunen. Anmälan görs i god tid och under kontorstid.

Försiktighet vid extremt torr väderlek

Även om det inte är eldningsförbud kan det, vid extrem torr väderlek, lätt börja brinna om du eldar ute. Du bör därför vara extra försiktig vid all hantering av eld, även grillning. Helst bör du använda dig av ”för ändamålen framtagna grillar” eller särskilt iordningställda grillplatser. Särskilt försiktig bör du vara vid användning av engångsgrillar. Det är också bra om skogsarbetare undviker att arbeta med skogsmaskiner när brandrisken är som störst.

Kartan över områden med eldningsförbud att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område i 1 april till 30 september

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Aktuell brandriskprognos
Tfn 036-16 85 22 (telefonsvarare)

Räddningstjänsten
Anmälan av omfattande eldning
(kl. 08.00-16.00)
Tfn 036-10 20 02

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00