Elda i naturen eller trädgården

En brasa med ved. Runt brasan är det byggt en mur av tegelstenar.

Här får du tips om vad du behöver tänka på när du ska göra upp eld ute i naturen.

När du tänker elda ute i naturen så måste du vara särskilt försiktig. Du måste först och främst veta om det är tillåtet att elda, att det inte råder eldningsförbud. Grillning med kol på iordningställda grillplatser är tillåtet även om det råder eldningsförbud. Du är fortfarande ansvarig för att elden inte sprider sig. Släck elden ordentligt med vatten, gräv upp marken under askan så att ingen glöd finns kvar när platsen lämnas.

Upplysning om brandrisk och eldningsförbud

Upplysning om brandriskprognos lämnas dagligen under perioden maj till augusti av SMHI och i Sveriges Radio P4:s trafik- och servicesändningar. Information om eldningsförbud lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på 036-16 85 22 samt på kommunens hemsida. Det finns även en APP som MSB tillhandahåller, se länkar.

Lokala föreskrifter

I vår kommun är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område mellan den 1 april och 30 september. Resten av året är det tillåtet att elda i mindre omfattning. Du måste alltid ta hänsyn så att grannar och djur inte störs av röken. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för elden och se till så den inte sprider sig. Även om brandrisken är låg (1-3) kan farliga situationer uppstå. Du måste alltid tänka på väderleken. Eldning bör undvikas i stark vind eller när markvegetationen är torr.

Om du ska göra upp eld i naturen, tänk på följande!

Elda bara på platser där ingen risk för spridning finns, till exempel på grus- eller sandmark en bra bit från skog, byggnader, fordon och så vidare.

  • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.
  • Lägg stenar eller gräv runt elden för att förhindra att den sprider sig. Vattna gärna marken där elden ska placeras.
  • Håll elden liten. Elda flera små högar istället för en stor.
  • Se till att ha tillgång till lämpligt släckredskap som vattenslang eller hinkar med vatten.
  • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
  • Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan du lämnar eldningsplatsen.
  • Se till att ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten, via larmnumret 112, om du tappar kontroll över elden.

Tänk på att det alltid är den som tänder elden som har ansvaret för den.

Släckutrustning när du eldar utomhus

Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten kan räcka. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Tappar du kontrollen över elden ska du larma räddningstjänsten via 112.

Omfattande eldning

Vid en mer omfattande eldning/bränning samt påsk- och valborgsmässoeldar ska du alltid anmäla detta till räddningstjänsten i kommunen. Anmälan görs i god tid och under kontorstid.

Försiktighet vid extremt torr väderlek

Även om det inte är eldningsförbud kan det, vid extrem torr väderlek, lätt börja brinna om du eldar ute. Du bör därför vara extra försiktig vid all hantering av eld, även grillning. Helst bör du använda dig av ”för ändamålen framtagna grillar” eller särskilt iordningställda grillplatser. Särskilt försiktig bör du vara vid användning av engångsgrillar. Det är också bra om skogsarbetare undviker att arbeta med skogsmaskiner när brandrisken är som störst.

Områden med eldningsförbud att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område i 1 april till 30 september

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Aktuell brandriskprognos

Tfn 036-16 85 22 (telefonsvarare)

Räddningstjänsten
Anmälan av omfattande eldning (kl. 08.00-16.00)

Tfn 036-10 56 72

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00