Flygande ljuslyktor

Här finns information vad som gäller och vad du bör tänka på vid användandet av flygande ljuslyktor.

Svävande ljuslyktor (Sky Lanterns, Khom Loi, Chinese Flying Lanterns, Thailyktor) har blivit allt mer populära. Ur flygsäkerhets­synpunkt krävs tillstånd för att släppa upp föremål som på något sätt har eld med sig.

Det finns två lagar som du måste rätta dig efter i samband med användandet av svävande ljuslyktor

  • Transportstyrelsens föreskrifter
  • Lagen om skydd mot olyckor (eldningsförbud som räddnings­tjänsten utfärdar)

Den som skickar upp en lykta är fullt ansvarig för att lyktan inte orsakar brand eller annan olycka. Det brinnande paraffinet kan lätt orsaka brand om lyktan fastnar på en byggnad eller i torr vegetation. Drivande lyktor intill vägar kan orsaka häftiga inbromsningar och därmed olyckstillbud. Dessutom kan rester av lyktorna orsaka nedskräpning i miljön och i förlängningen problem bland annat för betande djur.

  • Vädret måste vara stabilt och lugnt med en vind understigande 8 m/s i vindbyarna.
  • Avstånd till närmsta byggnad, trafikerade vägar, kraftledning, torr vegetation ska vara så stort att det inte finns en risk att lyktan fastnar och kan orsaka brand eller annan olycka. Detta avstånd rekommenderas vara minst 50 meter.
  • Undvik att använda lyktor med ståltråd då dessa kan skada djur och människor samt skräpa ner i naturen. Använd hellre helt biologiskt nedbrytbara varianter med bambu eller motsvarande.

Senast granskad/publicerad: