Göra upp eld i naturen

Här får du tips om vad du behöver tänka på när du ska göra upp eld ute i naturen.

När du tänker elda ute i naturen så måste du vara särskilt försiktig. Du måste först och främst veta om det är tillåtet att elda, att det inte råder eldningsförbud. Grillning med kol på iordningställda grillplatser är tillåtet även om det råder eldningsförbud. Du är fortfarande ansvarig för att elden inte sprider sig. Släck elden ordentligt med vatten, gräv upp marken under askan så att ingen glöd finns kvar när platsen lämnas.

Om du ska göra upp eld i naturen, tänk på följande!

  • Elda bara på platser där ingen risk för spridning finns, till exempel på grus- eller sandmark en bra bit från skog, byggnader, fordon och så vidare.
  • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.
  • Lägg stenar eller gräv runt elden för att förhindra att den sprider sig. Vattna gärna marken där elden ska placeras.
  • Håll elden liten. Elda flera små högar istället för en stor.
  • Se till att ha tillgång till lämpligt släckredskap som vattenslang eller hinkar med vatten.
  • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
  • Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan du lämnar eldningsplatsen.
  • Se till att ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten, via larmnumret 112, om du tappar kontroll över elden.

Tänk på att det alltid är den som tänder elden som har ansvaret för den.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Aktuell brandriskprognos

Tfn 036-16 85 22 (telefonsvarare)

Räddningstjänsten
Anmälan av omfattande eldning (kl. 08.00-16.00)

Tfn 036-10 56 72

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00