Grilla säkert

Här kan du läsa om hur du grillar på ett brandsäkert sätt och hur du kan undvika olyckor. Vad gäller vid grillning på balkong och får jag grilla vid eldningsförbud?

Varje år inträffar flera allvarliga olyckor i samband med grillning. Nästan alltid beror det på slarv och ovarsamhet. När du ska grilla är det viktigt att du är försiktig och tänker på vad du gör. Det gäller att tänka efter före var du placerar grillen så den inte hamnar för nära en vägg eller under ett tak som lätt kan fatta eld. Hur du tänder grillen och vad du har för bränsle kan också vara viktigt att fundera på. Många människor har fått fula brännmärken när de sputat på tändvätska på en redan tänd eld.

Engångsgrill

Vid användande av engångsgrill är det extra viktigt att vara försiktig. Den är olämplig att använda om det blåser för mycket, då vinden lätt tar den med sig. Är den då också tänd kan detta inbära en stor brandfara. Se till att den står stadigt på ett icke brännbart underlag (betong, asfalt, sten, sand eller liknande). När man grillat färdigt bör man hälla på minst en liter vatten (gärna mer) så att all kol verkligen blir dränkt. Därefter ska man vänta en stund innan grillen kan slängas i soporna eller avsedda kärl/behållare.

Grilla på balkongen

Det finns inget förbud i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar har förbud i sina ordningsregler som du som hyresgäst måste följa. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en annan balkong är däremot livsfarligt. Förutom att man kan orsaka en brand kan man också drabbas av kolmonoxidförgiftning. Det kan också vara förbjudet att grilla på balkongen under de tider det är eldningsförbud i ditt område. Vill du ändå grilla är det bättre att använda sig av en elgrill.

Checklista vid grillning

  • Placera grillen på ett stadigt underlag
  • Se till att den inte står under eller för nära någon byggnad, träd eller brännbara föremål.
  • Tänd helst grillen med eltändare. Om du använder vätska, så ta tändvätska och inte T-sprit när du ska tända kolen.
  • Ha alltid tillgång till vatten när du ska grilla.
  • När du grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt när du lämnar den.
  • Använder du gasol måste du se till att slangar och ventiler är hela och fungerar.

Vad innebär eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld såväl i skog, mark som på villatomter. Grillning med grillkol och briketter är dock tillåten i särskilt anordnade grillar under förutsättning att försiktighet iakttas. Vid eldningsförbud är det viktigt att de som vistas i våra skogar är försiktiga. Att göra upp eld är alltså vid eldningsförbud helt förbjudet.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Aktuell brandriskprognos

Tfn 036-16 85 22 (telefonsvarare)

Räddningstjänsten
Anmälan av omfattande eldning (kl. 08.00-16.00)

Tfn 036-10 56 72

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00