Påskeld och valborgsmässoeld (majbrasa)

Människor står och tittar på en valborgsmässoeld. Det är skymning ute.

Här får du reda på vad som krävs och vad du behöver göra om du vill tända en påskeld eller valborgsmässoeld/majbrasa.

Vid påsk och valborg upplåter kommunen mark på några utvalda platser där det är tillåtet att tända eldar. Privatpersoner kan också tända eldar, men det finns både regler och andra viktiga saker att tänka på då.

När du ska anordna en påsk- eller valborgsmässoeld måste du:

  • anmäla till räddningstjänsten när och var det ska eldas (anmälan finns under e-tjänster). En ansvarig person ska finnas namngiven. Denna person ska gå att nå på telefon under eldningen.
  • skaffa markägarens tillstånd om det inte är din egen mark (gäller både privat och kommunal mark).
  • ha släckredskap på plats, t.ex. handbrandsläckare, vattenslang, vattendunkar, räfsa.
  • se till att placera elden på tillräckligt avstånd från annat brännbart, minst 30 meter från närmaste byggnad.
  • se till att marken är rejält fuktig kring den yta som ska brännas. Vid behov ska marken vattnas.
  • se till att du inte skapar besvär för närboende (rök).
  • bara eldar trädgårdsavfall. Övrigt avfall ska till sortergården.
  • se till att elden inte är större än 4 x 4 meter.
  • aldrig gå ifrån elden och du ska hålla noga koll tills ingen glöd finns kvar. Dessutom ska du gå tillbaka efter några timmar för att kontrollera att allt verkligen slocknat. Tänk på att det kan finnas glöd kvar i flera dagar.

När det krävs polistillstånd enligt ordningslagen

Enligt ordningslagen krävs det polistillstånd vid större sammankomst, offentlig tillställning där någon anordnar en eld och där underhållning av musik och/eller fyrverkerier erbjuds.

Polisen, tillstånd för offentlig tillställning Länk till annan webbplats.

Fyrverkerier

pdf: Lokala hälsoskyddsföreskrifter i Jönköpings kommun Pdf, 62.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Påskeldar på kommunal mark

Den som önskar göra upp påskeld/valborgsmässoeld på kommunens mark behöver ansöka om detta. Det betyder att kommunen inte lägre ansvarar för de påskeldar som tidigare har upplåtits på Ekhagsravinen, Sannabadet och Vipevägen.

Ansök om tillstånd att använda kommunal mark

Den som tänker göra upp en påskeld ska anmäla det till kommunens räddningstjänst. Anmälan hittar ni under E-tjänster. Ett polistillstånd kan behövas för eldar som görs upp på allmän plats samt krävs för er som tänker skjuta fyrverkerier eller ordna musikunderhållning.

Valborgsmässoeldar på kommunal mark

Den som tänker göra upp en valborgsmässoeld ska anmäla det till kommunens räddnings­tjänst. Anmälan hittar ni under självservice. Ett polistillstånd kan behövas för eldar som görs upp på allmän plats samt krävs för er som tänker skjuta fyrverkerier eller ordna musik­underhållning.

Kommunägd mark där kommunen tillåter valborgsmässoeld

  • Värendsberget i Jönköpings Stadspark

Ansök om tillstånd att använda kommunal mark

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Brandskydd
Josefin Strand
Brandinspektör
Tfn 036-10 20 05

Miljö- och Hälsa
Claes Magnusson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 61 68

Renhållning
Tfn 036-10 50 00

June Avfall
Tfn 036-17 19 00