Anordna påskeld eller valborgsmässoeld/majbrasa, anmälan

Här finns anmälan om du ska anordna en påskeld, valborgsmässoeld/majbrasa.

Påskeld ska anmälas till räddningstjänsten senast kl 16:00 på skärtorsdagen. Valborgsmässoeld ska anmälas senast kl 16:00 dagen innan valborgsmässoafton. Tillåtet bränsle för elden är till exempel ris och grenar. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp utan ska köras till någon av kommunens sortergårdar. Den 1 april-30 september råder det eldningsförbud i detaljplanerat område. Undantag görs för påsk- och valborgsmässoeldar om anmälan gjorts .

När ska du elda? * (obligatorisk)
När ska du elda?
Observera!
Du måste ha markägarens tillstånd om du eldar på någon annans mark eller på allmän plats (gäller både privat eller kommunal mark). För att söka tillstånd på kommunägd mark, kontakta Kontaktcenter på tel 036-10 50 00.
Enligt ordningslagen kan det krävas polistillstånd vid större sammankomster eller offentliga tillställningar, till exempel där någon anordnar en eld med kringaktiviteter. Kontrollera med polisen om det krävs i ditt fall, tfn 114 14.
Har du markägarens tillstånd? * (obligatorisk)
Har du markägarens tillstånd?
Kontaktuppgifter till ansvarig för elden

De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas av räddningstjänsten för att vi ska kunna hantera din anmälan för påsk- eller valborgsmässoeld. Uppgifterna lagras under den tid ärendet är aktuellt. Därefter raderas samtliga uppgifter. Mer information hur kommunen hanterar personuppgifter finner du på www.jonkoping.se sökord: personuppgifter. Har du några invändningar kring vår behandling av personuppgifterna vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Brandskydd
Josefin Strand
Tfn 036-10 20 05

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Claes Magnusson
Tfn 036-10 61 68

Renhållning
Tfn 036-10 50 00

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00