Påskeld och valborgsmässoeld (majbrasa) eller annan omfattande eldning

Människor står och tittar på en valborgsmässoeld. Det är skymning ute.

Här får du reda på vad som krävs och vad du behöver göra vid riseldning, om du vill tända en påskeld, valborgsmässoeld/majbrasa eller genomföra annan omfattande eldning/bränning.

När du ska tända en större eld finns det både regler och andra viktiga saker att tänka på.

När du ska anordna en påsk-, valborgsmässoeld eller annan större eldning behöver du:

 • anmäla till räddningstjänsten när och var det ska eldas (anmälan finns under e-tjänster). All eldning ska anmälas senast kl. 16.00 vardagen innan eldning ska ske, helst tidigare.
 • se till att det finns en ansvarig person namngiven på anmälan. Denna person ska gå att nå på mobiltelefon under eldningen.
 • skaffa markägarens tillstånd om det inte är din egen mark (gäller både privat och kommunal mark).
 • ha släckredskap på plats, t.ex. handbrandsläckare, vattenslang, vattendunkar, räfsa.
 • se till att placera elden på tillräckligt avstånd från annat brännbart, minst 40 meter från närmaste byggnad.
 • vidta de åtgärder som krävs för att elden inte ska sprida sig. Vid påsk- ocj valborgsmässoeld kan det vara att se till att marken är rejält fuktig kring den yta som ska brännas. Vid behov ska marken vattnas. Klipp eventuellt ner torrt fjolårsgräs minst 5 meter kring brasan.
 • se till att du inte skapar besvär för närboende (rök).
 • bara eldar trädgårdsavfall. Övrigt avfall ska till sortergården.
 • se till att elden inte är större än 5 meter i diameter och 2 meter hög. Detta gäller påsk- och valborgsmässoeldar.
 • aldrig gå ifrån elden och du ska hålla noga koll tills ingen glöd finns kvar. Dessutom ska du gå tillbaka efter några timmar för att kontrollera att allt verkligen slocknat. Tänk på att det kan finnas glöd kvar i flera dagar.
 • I vår kommun är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område mellan den 1 april och 30 september (undantag gäller påsk- och valborsmässoafton). Resten av året är det tillåtet att elda i mindre omfattning men inom tätbebyggt område avråder vi från eldning utomhus eftersom röken lätt skapar problem för dina grannar.

När det krävs polistillstånd enligt ordningslagen

Enligt ordningslagen krävs det polistillstånd vid större sammankomst, offentlig tillställning där någon anordnar en eld och där underhållning av musik och/eller fyrverkerier erbjuds.

Polisen, tillstånd för offentlig tillställning Länk till annan webbplats.

Fyrverkerier

pdf: Lokala hälsoskyddsföreskrifter i Jönköpings kommun Pdf, 62.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Påskeldar på kommunal mark

Den som önskar göra upp påskeld/valborgsmässoeld på kommunens mark behöver ansöka om detta. Det betyder att kommunen inte lägre ansvarar för de påskeldar som tidigare har upplåtits på Ekhagsravinen, Sannabadet och Vipevägen.

Ansök om tillstånd att använda kommunal mark

Den som tänker göra upp en påskeld ska anmäla det till kommunens räddningstjänst. Anmälan hittar ni under E-tjänster eller via grön knapp ovan. Ett polistillstånd kan behövas för eldar som görs upp på allmän plats samt krävs för er som tänker skjuta fyrverkerier eller ordna musikunderhållning.

Valborgsmässoeldar på kommunal mark

Den som tänker göra upp en valborgsmässoeld ska anmäla det till kommunens räddnings­tjänst. Anmälan hittar ni under självservice. Ett polistillstånd kan behövas för eldar som görs upp på allmän plats samt krävs för er som tänker skjuta fyrverkerier eller ordna musik­underhållning.

Kommunägd mark där kommunen upplåtit mark för valborgsmässoeld

 • Värendsberget i Jönköpings Stadspark (arrangör KFUM)

Ansök om tillstånd att använda kommunal mark

KONTAKT

Brandskydd
Josefin Strand
Brandinspektör

Telefon: 036-10 20 05

E-post: josefin.strand@jonkoping.se

Miljö- och Hälsa
Claes Magnusson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 036-10 61 68

E-post: claes.magnusson@jonkoping.se

Renhållning
Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

June Avfall
Telefon: 036-17 19 00
E-post: info@juneavfall.se

Senast granskad/publicerad: