search
Sök
menu
Meny
Sök

Brandsäkerhet och sotning

Brandsäkerhet och brandskydd handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder. Det handlar också om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.

Ett bra sätt att förebygga bränder är att titta över vilka risker som finns i ens omgivning. Några saker som kan orsaka brand är levande ljus, rökning, trasiga el-sladdar och blinkande lysrör. På sommaren kanske du är ute och grillar och då finns det också risker du behöver ta hänsyn till. Därför är det viktigt att du tar reda på riskerna och åtgärdar de risker som går att åtgärda.

Kunskap räddar liv

Om det skulle börja brinna är det viktigt att ha kunskap om hur du ska agera. En liten brand kan man försöka släcka en brandfilt, en brandsläckare eller kanske med en hink vatten. Skulle branden vara så stor att man inte klarar att släcka den, är det viktigt att snabbt ringa 112. Om det brinner i ett rum ska du stänga dörren till rummet om det går. Genom att stänga dörren minskar du syret och elden kan självslockna. Du ska alltid ringa 112 vid en brand.

Brandvarnare ger tidig varning

Vissa brandrisker kan du inte förhindra och därför är det viktigt att man tidigt bli varnad om en brand uppstår. En fungerande brandvarnare eller ett automatiskt brandlarm ger oss en tidig varning vid en brand. En brandvarnare är en billig livförsäkring och det brandskydd som är allra viktigast att ha.

Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga en brand än att släcka den.

KONTAKT

Mattias Heimdahl
Brandingenjör
Tfn 036-10 70 06

Henric Dovrén
Brandingenjör
Tfn 036-10 56 74

Du når oss också via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00