search
Sök
menu
Meny
Sök

Portabel sprinkler

En portabel eller mobil sprinkler är ett släcksystem som kan släcka eller begränsa en brand i en del av en bostad. Mobil sprinkler är särskilt bra för de som inte själva kan ta sig ut om en brand skulle uppstå.

Sprinklern är tänkt som ett förstärkt brandskydd för befintliga boendemiljöer. Personen/personerna som bor där har kanske ett ökat behov av brandskydd på grund av faktorer så som funktionsnedsättning, sjukdom, rökning eller missbruk.

Montering och installation

Sprinklern är portabel som betyder att den kan flyttas när omständigheter och behov ändras. Den kan snabbt och enkelt installeras i befintliga hem utan att det medför stora ingrepp. En mobil sprinkler kräver oftast fast anslutning till elnätet och måste alltså installeras av en behörig elektriker. Den behöver däremot inte anslutas till vattennätet utan har en egen tank som rymmer cirka 130 liter vatten.

Vattenåtgången blir 85-90% lägre än med ett vanligt sprinklersystem vilket ger mycket begränsade vattenskador på fastigheten.