search
Sök
menu
Meny

Ansvarig för brandsäkerhet vid tillfällig övernattning

Då gästerna inte kan förväntas veta hur lokalerna ser ut eller var utrymningsvägar finns ställs det extra krav på er som hyr eller lånar ut lokaler.

Ansvarig för verksamheten (exempelvis föreningens ordförande) ansvarar för att de som övernattar får information om lokalerna och vilka regler som gäller.

Om inte ni själva har fått ansvaret för brandsäkerheten så ska det finnas en utsedd brandskyddsansvarig som finns på plats då personer vistas i lokalen. Personen med brandskyddsansvaret ska se till att alla ledare får tillräcklig information samt att reglerna efterlevs.

Brandskyddsansvarig ansvarar för att:

 • Endast lokaler avsedda för övernattning används för ändamålet
 • Rekommenderat antal övernattande inte överskrid
 • Ledare vet var utrymningsvägar finns
 • Ledare vet var brandsläckare (eller inomhusbrandpost) finns
 • Ledare vet hur brand- och utrymningslarmet fungerar och kan agera vid larm samt har kunskap för att undvika falsklarm
 • Ledare vet var uppsamlingsplatsen ligger
 • Ledare vet var utrymningsplaner hänger
 • Ledare ser till att gällande ordningsregler följs

Ordningsregler

 • Ansvarig, myndig person ska finnas i lokalerna vid övernattning, personen ska kunna larma 112.
 • Utrymningsvägar får inte blockeras.
 • Rökning är förbjuden inomhus.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska ha dörrstängare alternativt vara uppställda på rökdetektormagnet.
 • Uppställning av husvagnar, containers och liknande måste stå minst 6 meter från byggnaden.
 • Fordon får inte placeras så att räddningsväg blockeras.
 • Levande ljus får inte förekomma i lokalerna.