Spisvakt för brandsäkerhet i köket

Här kan du få information om spisvakter och hur de fungerar.

Bland de vanligaste brandorsakerna i hemmet hittar vi spisen. Det är lätt hänt att telefonen ringer och du går därifrån. Du kan ha en förälder som är dement eller ett barn som gillar att skruva på saker. En spisvakt är en brandskyddsanordning som ska hindra torrkokning eller att spisen står på utan att det behövs. Spisvakter finns i flera olika modeller allt från enkla till mer avancerade modeller. Gemensamt för dem är att de bryter strömmen till spisen. Det finns också spisvakter som är kombinerade med brandvarnare eller brandsläckare.

Några olika typer av spisvakter

  • Temperatursensor – elen bryts när temperaturen i stek- och kok-området når en förinställd temperatur.
  • Rörelsesensor – elen till spisen bryts om samtliga personer lämnar rummet där spisen är placerad. Tiden fram till brytning kan förinställas.
  • Rökdetektor – elen till spisen bryts när rökdetektorn aktiveras. Rökdetektorn ska vara placerad i samma rum som spisen.

Senast granskad/publicerad: