search
Sök
menu
Meny

Elda utomhus, regler vid eldning utomhus

Elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld kan innebära risker och olägenheter för andra. Det kan finnas förbud eller regler för hur och var du får elda. Det kan till och med vara eldningsförbud.

Oavsett om du planerar att elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld så måste du först ta reda på om du får elda eller ej. Det finns två typer av eldningsförbud. Det ena gäller av miljö- och hälsomässiga skäl. Det andra är det som utfärdas för att skydda våra skogar och marker.

Upplysning om brandrisk och eldningsförbud

Upplysning om brandrisksprognos lämnas dagligen under perioden maj till augusti av SMHI och i Sveriges Radio P4:s trafik- och servicesändningar. Information om eldningsförbud lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på 036-16 85 22 samt på kommunens hemsida. Det finns även en APP som Din Säkerhet tillhandahåller, se länkar.

Lokala föreskrifter

I vår kommun är det förbjudet att elda trädgårdavfall inom detaljplanerat område mellan den 1 april och 30 september. Resten av året är det tillåtet att elda i mindre omfattning. Du måste alltid ta hänsyn så att grannar och djur inte störs av röken. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för elden och se till så den inte sprider sig. Även om brandrisken är låg (1-3) kan farliga situationer uppstå. Du måste alltid tänka på väderleken. Eldning bör inte ske i stark vind eller när markvegetationen är torr.

Släckutrustning när du eldar utomhus

Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten kan räcka. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Tappar du kontrollen över elden ska du larma räddningstjänsten via 112.

Omfattande eldning

Vid en mer omfattande eldning/bränning samt påsk- och valborgsmässoeldar ska du alltid anmäla detta till räddningstjänsten i kommunen. Anmälan görs i god tid och under kontorstid.

Försiktighet vid extremt torr väderlek

Även om det inte är eldningsförbud kan det, vid extrem torr väderlek, lätt börja brinna om du eldar ute. Du bör vara extra försiktig vid all hantering av eld, även grillning. Helst bör du använda dig av ”för ändamålen framtagna grillar” eller särskilt iordningställda grillplatser. Särskilt försiktig bör du vara vid användning av engångsgrillar. Det är också bra om skogsarbetare undviker att arbeta med skogsmaskiner när brandrisken är som störst.

Vad innebär eldningsförbud?

Förbud i skog och mark
Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) utomhus. Utomhus innebär skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Grillning i trädgården och liknande
På tomt i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus är det tillåtet att grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad samt placerad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).

Karta på eldningsförbud inom detaljplanerat område:

Aktuell brandriskprognos
Tfn 036-16 85 22 (telefonsvarare)

Räddningstjänsten
Anmälan av omfattande eldning (kl. 08.00-16.00)

Tfn 036-10 70 00

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00