search
Sök
menu
Meny

Påsk- och valborgsmässoeldar - anmälan

Den som tänker göra upp en påskeld eller valborsmässoeld ska anmäla detta till räddningstjänsten. I formuläret här ska du anmäla att du ska anordna en eld.

Påskeld ska anmälas senast kl 16:00 på skärtorsdagen. Valborgsmässoeld ska anmälas senast kl 16:00 dagen innan valborgsmässoafton. Tillåtet bränsle för elden är till exempel ris och grenar. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp utan ska köras till någon av kommunens sortergårdar. Den 1 april-30 september råder det eldningsförbud i detaljplanerat område. Undantag görs för påsk- och valborgsmässoeldar om anmälan gjorts .

När ska du elda? * (obligatorisk)


När ska du elda?
Observera!
Du måste ha markägarens tillstånd om du eldar på någon annans mark eller på allmän plats (gäller både privat eller kommunal mark). För att söka tillstånd på kommunägd mark, kontakta Kontaktcenter på tel 036-10 50 00.
Enligt ordningslagen kan det krävas polistillstånd vid större sammankomster eller offentliga tillställningar, till exempel där någon anordnar en eld med kringaktiviteter. Kontrollera med polisen om det krävs i ditt fall, tfn 114 14.

Har du markägarens tilstånd? * (obligatorisk)


Har du markägarens tilstånd?
Kontaktuppgifter till ansvarig för elden

De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas för att vi ska kunna hantera din bokning. Uppgifterna lagras för att kunna hantera framtida frågor om bokningen.

Brandskydd
Gustav Hultegård
Tfn 036-10 20 06

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Claes Magnusson
Tfn 036-10 61 68

Renhållning
Tfn 036-10 50 00

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00