search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Kortebo 2:113 m.fl. i Kortebo, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att medge byggnation av en ny skolverksamhet i Kortebo i syfte att avlasta redan ansträngda skolverksamheter i centrala Jönköping, men även ta höjd för framtida befolkningstillväxt i kommunen.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kortebo 2:113 m.fl. Planområdet ligger i stadsdelen Kortebo, ca 3 km nordväst om centrala Jönköping intill Kortebovägen och Djupadalsleden. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, medger byggnation av förskola, grundskola och högstadium (F-9) för ca 1000-1100 skolelever med tillhörande idrottshall.


Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2020
Antagande: Kvartal 2, 2020
Granskning: Kvartal 1, 2020
>> Samråd: 21 januari - 15 mars 2019


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 917.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 22.5 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 125.4 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036-10 50 00


 

Översiktskarta