search
Sök
menu
Meny

Hälsoeffekter av buller

Buller uppfattas vanligen inte som en livshotande miljöstörning, men det påverkar både vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet.

Forskning inom buller visar en allt mer samstämmig bild av att buller påverkar människors hälsa negativt. Buller påverkar sömn och vila, uppmärksamhet och prestationsförmåga, samtal och inlärning samt skapar stress och medför koncentrationssvårigheter. Det finns också forskning som visar på att långvarig exponering för trafikbuller kan medföra negativa effekter på hjärtkärlsystemet.

Buller, Boverketlänk till annan webbplats

Buller, Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Ljudsmart, några tips till dig som gillar att lyssna, Hrflänk till annan webbplats

HRFs hörseltest på webbenlänk till annan webbplats