Bidrag för att dämpa trafikbuller inomhus

Här hittar du som fastighetsägare information om buller och bullerskydd. Bedömer du att din bostadsfastighet är utsatt för trafikbuller kan du ansöka om bullerskyddsbidrag.

Förutsatt att bullret kommer från det kommunala vägnätet kan bullerskyddsbidrag ansökas hos stadsbyggnadskontoret (annars hänvisas till trafikverket). Bidraget är tänkt att täcka kostnaden för bullerdämpande fönster och inte ersätta normala underhållsåtgärder.

Vilka bostadsfastigheter kan få bidrag?

För en fingervisning om ungefärliga ljudnivåer vid fasad kan man använda bullerkartan över Jönköpings kommun, se länk nedan. Då kravet för att få bidrag är 65 dB krävs i princip att vägen (bullerkällan) är åtminstone rödmarkerad alternativt att bostaden ligger intill hållplats för stomlinjebuss.

Hur ser processen ut för att få bidrag?

I rutin för bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder, se länk till dokument nedan, kan du läsa om vem som är berättigad bidrag, hur ansökan går till, hur stort bidraget är och hur ärenden hanteras. Beställ blankett för ansökan om bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder via formuläret nedan.

Vad är syftet med bullerskyddsbidraget?

Jönköpings kommun har sedan 1997 betalat ut bidrag till fönsteråtgärder (bullerdämpande fönster eller tilläggsrutor). Syfte är att få fler fastighetsägare att ljudisolera sina bostadsfasader och därmed sänka ljudnivåerna inomhus från trafikbuller.

Beställ blankett för ansökan om bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder

Fyll i de uppgifter som behövs för att vi ska kunna skicka blanketten till dig.
Karta med bullernivåer

I kartan nedan visas kommunens bullerkartläggning från 2011. De färgade fälten representerar ljudnivåer i bestämda intervall, så som 50-55 dBA, 55-60 dBA osv. Om du trycker på ett fält visas intervallet i en ruta. Om du zoomar in i kartan kan du se färgade cirklar på fasaderna. Trycker du på en cirkel kan du se information om olika ljudnivåer från väg och tåg. Genom att öppna den stora kartan kan du söka på en viss fastighet eller adress.

Du kan förflytta dig i kartan genom att hålla in vänster musknapp och dra. Du kan zooma in och ut i kartan genom att antingen använda dig av minus och plus knapparna eller genom att använda scrollern på datormusen. Genom att öppna den stora kartan kan du söka direkt på fastighetsnamn eller adress.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Vid frågor om trafikbuller, bidrag och klagomål söker du trafikingenjör via kontaktcenter.

Stadsbyggnadskontoret
Utvecklings- och trafikavdelningen
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00