Hälsoeffekter av buller

Här har vi samlat information om buller och dess påverkan på vår hälsa och möjlighet till en god livskvalitet.

Buller uppfattas vanligen inte som en livshotande miljöstörning men forskning visar en allt mer samstämmig bild av att buller påverkar människors hälsa negativt. Buller påverkar sömn och vila, uppmärksamhet och prestationsförmåga, samtal och inlärning samt skapar stress och medför koncentrationssvårigheter. Det finns också forskning som visar på att långvarig exponering för trafikbuller kan medföra negativa effekter på hjärtkärlsystemet.

Buller, Boverket Länk till annan webbplats.

Buller, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ljudsmart, några tips till dig som gillar att lyssna, Hrf Länk till annan webbplats.

HRFs hörseltest på webben Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: