Giftorm

Här hittar du information om att ha giftorm inom detaljplanelagt område. Det krävs att du har tillstånd från miljö- och hälsoskyddskontoret.

Om du inte har tillstånd för giftorm och det skulle uppstå en akut räddningssituation, kan du som ormägare riskera skadeståndskrav om andra drabbas. Det kan också bli så att dina försäkringar inte gäller.

För att få tillstånd kräver vi att giftormen förvaras och hanteras så att den så att den inte kan rymma. Vi vill också veta vilken sorts giftorm du tänker skaffa.

Miljö- och hälsoskyddskontoret medverkar till att informera fastighetsägare, polis och räddningstjänst.

Denna regel är hämtad från lokala hälsoföreskrifter för Jönköpings kommun.

Information om att ha orm kan du även finna i Jordbruksverkets föreskrifter om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby (SJVFS 1999:110).

Tillståndet ansöker du om med hjälp av blanketten nedan. Provning av ansökan är avgiftsbelagd, Kontakta oss för information om kostnad.

pdf blankett: Ansökan om tillstånd att hålla orm Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun

Tillstånd för sällskapsdjur, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Miljö- och hälsokyddskontoret
Hälsoskyddsenheten
Telefontid för frågor: tisdag och torsdag klockan 9.30–12.00.

Kontaktcenter
Telefon 036-10 50 00