Höns och tupp

Du får ha upp till fyra höns utan att behöva ansöka om tillstånd. Vill du ha fler höns eller även en tupp måste du ansöka hos oss.

Du får ha upp till fyra höns utan att behöva ansöka om tillstånd i detaljplanelagt område. Tillstånd krävs alltid för tupp. Att hålla tupp i tätbebyggt område innebär en stor risk för olägenhet för närboende. Det är därför svårt att få tillstånd för att hålla tupp om du har grannar i närheten.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun

pdf blankett: Ansökan om tillstånd att hålla djur inom detaljplanerat område Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT