Anmäl klagomål på boendemiljön

Här hittar du som vill anmäla klagomål på boendemiljö information vad du bör tänka på innan du gör anmälan. Börja med att kontakta den som orsakar störningen.

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan miljö- och hälsoskyddskontoret blir inkopplat. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla dina klagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Information och regler

För att miljö- och hälsoskyddskontoret ska handlägga din anmälan krävs

  • att miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att störningen är en hälsorisk. Exempel på det kan vara buller eller för låg temperatur i bostaden. Slitage eller boendestandard räknas inte som en hälsorisk och vi handlägger inte frågor om ersättning eller nedsättning av hyran.
  • att störningen är pågående. Vi handlägger inte klagomål på störningar som har upphört och inte heller störningar som är tillfälliga.

Vi behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna ställa ytterligare frågor om störningen samt informera dig om vad vi gjort i ärendet. Dina personuppgifter som du lämnar behandlas i förvaltningens datasystem. Det innebär att de kan bli offentliga om någon begär att få dem. Uppgifterna i vårt datasystem raderas när ärendet är avslutat.

Väljer du att vara anonym kan vi inte återkoppla till dig om vi har behov av ytterligare information.

Vi har en sida fylld med information om inomhus- och boendemiljö och vi rekommenderar dig att besöka den om du inte redan har gjort det.

Inomhusmiljö, boendemiljö

Detta gör vi efter att du anmält klagomål på boendemiljön

När miljö- och hälsoskyddskontoret fått din anmälan skickar vi ett brev till den verksamhet som du anser störa för att få deras synpunkter. Oftast får verksamheten två veckor på sig att svara.

Beroende på vad klagomålet handlar om kan vi behöva göra en inspektion hemma hos dig. Om vi konstaterar att det finns en olägenhet kan vi kräva att åtgärder görs av den som orsakar störningen. Handläggningstiden för klagomål varierar beroende på hur komplicerat ärendet är,

Det kostar inget att anmäla ett bostadsklagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret och våra utredningar är alltid opartiska och objektiva.

Senast granskad/publicerad: