Ventilation i bostaden

Här hittar du information om ventilation, som har en viktig funktion i våra bostäder. Dålig luft anses vara en bidragande orsak till bland annat allergier.

Ventilation behövs för att vädra ut

 • fukt, koldioxid och andra ämnen som vi själva avger
 • matos och dålig lukt
 • fukt från dusch, bad, disk och tvätt
 • flyktiga ämnen från rengöringsmedel, hygienprodukter och hobbymaterial
 • damm och flyktiga ämnen från textilier, inredningar och byggmaterial (även radon i förekommande fall)

Hur mycket ventilation?

Riktvärde för ventilation i bostaden är minst en halv luftväxling per timma. Det innebär att luften ska bytas ut helt på två timmar. Rökare och allergiker bör ha minst den dubbla luftväxlingen. I kök och badrum kan det behövas upp emot tre luftväxlingar per timma för att hålla fukt och lukt på en behaglig ni

Hur vet man att ventilationen är dålig?

 • Det bildas fukt på fönstren inomhus.
 • Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr.
 • Matos kommer in från grannlägenheten genom utsugningsventilen.
 • Det ”tar emot” då lägenhetens dörr öppnas mot trapphuset (på grund av undertryck).
 • Det tar mer än 15 minuter för imma att försvinna från spegeln eller fönstret i badrummet efter dusch.

Klagomål, boendemiljö

Orsaker till för liten luftväxling

För liten luftväxling kan bero på att...
 • tilluftventiler saknas eller har täppts till
 • fläktsystem har stängts av, kanske på grund av störande drag eller fläktljud
 • luftväxlingen minskats därför att man vill spara energi och minska uppvärmningskostnaderna
 • ventilationskanaler och ventiler inte har rensats och att eventuella luftfilter inte bytts ut
 • fläkten står stilla

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT