Nedskräpning

Här hittar du information om att skräpa ned utomhus. Det är förbjudet överallt och gäller för alla. Du får till exempel inte sprida plastkonfetti vid evenemang.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har som myndighet möjlighet att förelägga den som skräpat ned att städa efter sig. Dessutom kan ärendet hamna hos polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott.

Förbud mot plastkonfetti i kommunala parker

Vid evenemang i kommunala parker är det förbjudet att sprida plastkonfetti. Plastkonfetti är svårt att städa och sprids lätt i miljön vilket kan leda till att djur far illa och mikroplaster sprids i naturen. Vi är också måna om att ha en ren och trivsam miljö i staden.

Förbudet mot plastkonfetti har stöd i miljöbalkens bestämmelser om nedskräpning och är i linje med nationella miljömål om en giftfri miljö.

När du som arrangör får tillåtelse att använda kommunal parkmark för evenemang åtar du dig också ansvaret att följa gällande lagstiftning om förbud mot nedskräpning, så att ingen plastkonfetti sprids i parkerna.

Kontaktuppgifter: Om du vill klaga på nedskräpning

Om det gäller klagomål om nedskräpning utanför detaljplanelagt område kan vända dig till miljö- och hälsoskyddskontoret. Gäller det inom detaljplanelagt område så vänder du dig till stadsbyggnadskontoret:

Telefon: 036-10 50 00

Att anmäla nedskräpning till polisen

Det är förbjudet att skräpa ned enligt 29 kap 9 § miljöbalken. Om du ser nedskräpning och vill anmäla den gör du det i första hand till polisen, telefon: 114 14.

Dokumentera gärna med foton. Bilder tagna med en mobilkamera eller annan digital kamera fungerar bra, men undvik att bildbehandla bilden efteråt i t.ex. Photoshop eller andra bildbehandlingsprogram.

Om det finns saker på plats som kan knyta nedskräpningen till en eller flera personer, är det bra om du samlar in/dokumenterar även dessa. Ibland förekommer t.ex. kuvert eller andra handlingar eller saker med namn på, som hjälper till att koppla nedskräpningen till en specifik person. Ögonblicksbilden är bra att kunna vidarebefordra till polisen.

Miljöbrott, Polisen Länk till annan webbplats.

Håll Sverige rent

Varje vår är många unga engagerade i elevaktiviteten "Skräpplockardagarna". Kontaktuppgifter till ansvarig hittar du under rubriken Kontakt.

Det finns många tips även för vuxna som vill hålla Sverige rent.

Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

Håll Sverige Rent, webbshop Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret, hälsoskyddsenheten

E-post: halsoskydd@jonkoping.se

Telefontid för frågor: tisdag och torsdag klockan 9.30–12.00.
Kontaktcenter telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: